ศึกษาดูงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

   18 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าศึกษาดูงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมี บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ให้การต้อนรับ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
 
 
 

ใส่ความเห็น