จัดกิจกรรมไลฟ์สดวิทย์เล็กน้อย SEASON 3

       19 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรมไลฟ์สดวิทย์เล็กน้อย SEASON 3 ตอน จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อเราอดอาหารค่ะ ณ ห้องวิชาการ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น