ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ไตรมาส 1,2

         วันที่ 22 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ไตรมาส1-2 และชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมี นายวัลลพ  สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรมาส 3-4 ณโรงแรมธรรม
รินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 
 
 
 

ใส่ความเห็น