ให้ความรู้ด้านการวางแผน การจัดทำโครงการในเบื้องต้นแก่นักศึกษาฝึกงานมนร.

       วันที่ 20-22 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา ให้ความรู้ด้านการวางแผน การจัดทำโครงการในเบื้องต้นแก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จำนวน 4 คน ณ ห้องส่งเสริมและบริการ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 

ใส่ความเห็น