22 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง และร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังพร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ณ ห้องประชุมพระบิดา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
 
 
 

ใส่ความเห็น