อบรมเวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสารสาธารณะปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส

0
      25 เมษายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ฝ่ายเทคโลโลยีสารสนเทศประสานงานคณะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเข้ามาใช้สถานที่เพื่อจัดอบรมเวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสารสาธารณะปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวมากรือซง สาแม เป็นวิทยากร และ มีบุคคลทั่วไปเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: