ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัสดุ ( การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ระบบ EGP)

      วันที่ 27 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี นักวิชาการพัสดุ  และ นางปฐมาวดี  เรวัฒทูตานนท์   นักวิชาการพัสดุให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัสดุ ( การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ระบบ EGP) แก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 4 คน ณ ห้องส่งเสริมและบริการ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น