พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ ( robotic  design)

     27 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีวิช่วย พร้อมด้วย อ.ดร.กร ทักษพัฒนกุล และ อ.อารมณ์ ปุเต๊ะ อาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อร่วมปรึกษาหารือและประสานการดำเนินงานกิจกรรม”พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ ( robotic  design) ” และการวางแผนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565  ณ  อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น