ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

            28 เมษายน 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจ ติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 3/2565  โดยมีนายณรงค์วิทย์ พบพาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน เป็นประธานในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น