ให้ความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการแก่นักศึกษาฝึกงาน

0
         วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนางสาวแวไซนะ สือแม นักวิชาการเงินและบัญชีและกลุ่มอำนวยให้ความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการแก่นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม( ชั้นหนึ่ง) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: