จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

0
         5 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นตัวแทนประธาน ดำเนินการจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อระดมความคิดในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีนายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: