อบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

0
      6 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร อบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านโปรแกรม zoomและการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ในโลกใบใหม่ด้วย Metaverse spatial โดยมีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: