ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมการต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อรับฟังการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชี้แนวทาง ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง จังหวัดตรัง

 

ใส่ความเห็น