เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเว็บไซต์

0
      ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษาและนายซุลกีฟลี มะยีดิง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: