ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้

    ระหว่าง 7-8 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
 
 
 
 

ใส่ความเห็น