วันที่ 27, 29 เมษายน 2565 และวันที่ 2, 9 และ 10 พฤษภาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม  เข้ารับการพัฒนา การอบรม Module 2 การอบรมพัฒนาสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Application ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: