ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้”

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไปและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมรับชม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ผ่านช่องทางทาง Facebook Live เพจ ETV Channel โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น