เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น