โครงการอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษาขั้นพื้นฐาน

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและนายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษาเป็นวิทยากรโครงการอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก  ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 
 
 
 

ใส่ความเห็น