ให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมนิทรรศการ metaverse into the future

            23 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมงานกิจกรรมอุทยานพลังงาน และให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาร่วมนิทรรศการ metaverse into the future ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสร่วมมือกับ Robot Station   ณ สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

ใส่ความเห็น