ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมาย นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดนิทรรศการ metaverse into the future ซึ่งนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและRobot Station  ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในงานกิจกรรมอุทยานพลังงาน  ณ สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

ใส่ความเห็น