จัดกิจกรรมวิทย์ฯ ให้กับกศน. อำเภอสุคิริน

             25 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับกศน. อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คนและครู จำนวน 7 คน ซึ่งการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 1. เรียนรู้นิทรรศการ 2. Stem ระบบลงจอดยานอวกาศ 3. ชมท้องฟ้าจำลอง ( ภาพยนตร์ทางด้านดาราศาสตร์,บรรยายการดูดาวเบื้องต้น) ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น