ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรมนะครั้งที่ 1

ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (Download เอกสารด้านล่าง)

ใส่ความเห็น