ประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2565-2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคตามบริบทพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับด้านการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: