ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้จัดการแข่งขัน NARASci Arduino Robot Challenge ภายใต้ โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home  มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (Science Week INNOTECH 2022)

     จัดแข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ระดับประถมศึกษา(แข่งขันเวลา 08.00 – 12.00 น.) และระดับมัธยมศึกษา(แข่งขันเวลา 13.00 – 16.00 น.)   โดยจัดประเภทแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทได้แก่การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น และการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06 โดย 1 ทีม จะประกอบด้วย ครู 1 คน นักเรียน 3 คน 

     สำหรับน้องๆนักเรียนและคุณครูทั้งในและนอกระบบ หรือสถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาอ่านรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามลิงก์ด้านล่าง

ใส่ความเห็น