อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

          ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุชิ (ครูผู้ช่วย) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา จัดโดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการศึกษา และเพิ่มทักษะความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: