อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว”

สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว

   17 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop) ในแคมเปญ “สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกเชื่อมสัมพันธมิตรเครื่อข่าย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: