Nara Science

คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์ฯ เยี่ยมเยือน ศว.นราธิวาส

          ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ที่ทุกท่านสละเวลาจากภาระกิจ (การประชุม กศน.สัญจร) เพื่อมาเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศว.นราธิวาส ในการปฏิบัติหน้าที่...

รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยือน

14 ตุลาคม 2563 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และคณะ เข้าเยี่ยมเยือน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมี ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะทีมงานเยี่ยมชมอาคารดาราศาสตร์ และงานก่อสร้างท้องฟ้าจำลอง  ในนามบุคลากรศูนย์วิทย์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ท่านมาเยี่ยมเยือน 

รมช.ศึกษาธิการ “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” เยือน ศว.นราธิวาส

9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นตรวจเยี่ยมอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมี นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ ถาวระ...

บำเพ็ญกุศลถวาย‘ร.9’ น้อมรำลึกวันสวรรคต 13 ตุลาคม ทำบุญตักบาตร

เวลา 07.00 น. นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย...

กิจกรรมยกระดับคุณภาพพัฒนาพลัง strong สู่วัยเก๋า 4.0 (พลังกาย พลังใจ พลังสังคม)

??? ข่าวดีสำหรับวัยเก๋า(ผู้สูงอายุ)... ?? ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ขอเชิญชวน "คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ....  มารับเกล็ดความรู้ ในโครงการ "ยกระดับคุณภาพพัฒนาพลัง strong สู่วัยเก๋า 4.0" พร้อมร่วมสนุกตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจากศูนย์วิทย์ฯนราธิวาส ...

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวแวไซนะ สือแม เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  เพื่อให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกกะทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙