ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

กิจกรรมมหกรรมวิชาการ (โครงงานวิทยาศาสตร์)

          14-15 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานจัดโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home งานมหกรรมวิชาการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2565 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์...

E-book ขั้นตอนการเข้าสู่โลก METAVERSE 

E-book ขั้นตอนการเข้าสู่โลก METAVERSE  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านลิ้งค์นี้ https://spatial.io/s/NRSC-Library-624a535d8826050001964753?share=3147229973202731163

สรุปเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

              25 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน สรุปเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช...

จัดกิจกรรมวิทย์ฯ ให้กับกศน. อำเภอสุคิริน

             25 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับกศน. อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คนและครู จำนวน 7...

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์

       24 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะโดยใช้หุ่นยนต์ ( Robotics  Design) ภายใต้โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@home โดยมี ดร.อาสลาน...

จัดนิทรรศการ metaverse into the future

              ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมาย นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส...

น้องๆนักศึกษาพาทัวร์ ร่วมท่องโลกวิทยาศาสตร์

    17 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 คน จัดกิจกรรมไลฟ์สดวิทย์เล็กน้อย SEASON...

สรุปหน่วยที่​ 3​ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

   17 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน สรุปหน่วยที่​ 3​ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ห้องวิชาการ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส...

จัดไลฟ์สดสรุปหน่วยที่​ 2​ รู้จักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

    12 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน สรุปหน่วยที่​ 2​ รู้จักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ห้องวิชาการ อาคารดาราศาสตร์...

เข้ารับการพัฒนา การอบรม Module 2

วันที่ 27, 29 เมษายน 2565 และวันที่ 2, 9 และ 10 พฤษภาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม  เข้ารับการพัฒนา การอบรม Module...

กิจกรรมไลฟ์สดวิทย์เล็กน้อย SEASON 3 ตอน น้องๆนักศึกษาพาทัวร์

        10 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 คน...

จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน

     6 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาและนายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดไลฟ์สดโครงการสร้างหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน สรุปหน่วยที่ 1 รู้จักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ ห้องวิชาการ อาคารดาราศาสตร์...