InSide News

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา

          ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุชิ (ครูผู้ช่วย) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา จัดโดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ สถาบัน...

ประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2565-2566

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2565-2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคตามบริบทพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับด้านการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์ฯ เยี่ยมเยือน ศว.นราธิวาส

          ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ที่ทุกท่านสละเวลาจากภาระกิจ (การประชุม กศน.สัญจร) เพื่อมาเยี่ยมเยือน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ศว.นราธิวาส ในการปฏิบัติหน้าที่...

ร่วมแสดงความยินดีกับนายพลวิช มุตตาหารัช

        วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายพลวิช มุตตาหารัช  เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.. 

ประชุมเตรียมความพร้อม สอบพนักงานราชการ

        18 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมสุริยะวิถี ชั้น 3 อาคารดาราศาตร์...

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว”

   17 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop) ในแคมเปญ “สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกเชื่อมสัมพันธมิตรเครื่อข่าย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมปลูกต้นไม้จิตอาสา ป่าเสม็ด ศว.นราธิวาส

                 2 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ปลูกต้นไม้จิตอาสา ณ ป่าเสม็ดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ...

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

       วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

เข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ทดลองใช้ และมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อ

         27 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาสเข้าร่วมเวทีเรียนรู้ ทดลองใช้ และมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อ ในโครงการพัฒนาและขยายผลการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม ร่วมสร้างสรรค์สื่อสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ Co-Creation Platform ปี2...

จัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเวทีประชุม

        27 พฤษภาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส ในการประสานงานกับ ทีมงานเวทีประชุมสังเคราะห์และเวทีประชุมเสวนา ซึ่งเข้ามาจัดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการจัดเวทีประชุมสังเคราะห์และเวทีประชุมเสวนา "แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนฐานวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่...

ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม

      26 พฤษภาคม 2565   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สุริยะวิถี (ชั้น 3) อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  ...

กิจกรรมประเมินผลการออกแบบดีไซน์ห้องเก็บข้อมูลออนไลน์

     26 พฤษภาคม 2565  ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร อบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านโปรแกรม zoomและการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ในโลกใบใหม่ด้วย Metaverse spatial "กิจกรรมประเมินผลการออกแบบดีไซน์ห้องเก็บข้อมูลออนไลน์" โดยมีบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส...