yeesmanee

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการศึกษา และนางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2...

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 31 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ...

ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์

#บอกต่อกิจกรรมดีๆ ความรัก & ความสุข แห่งมวลมนุษย์ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่วต่อความรัก แบ่งปันความสุขระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมนิทรรศการ ดนตรี กวี ศิลป์ ณ ห้องแห่งจินตนาการ พร้อมกิจกกรมไลฟ์สด ตั้งแต่เวลา 09.00...

เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  ในการนี้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าร่วมคลีนิกให้คำปรึกษา ในวันที่ 18...

โครงการศว.นราธิวาส ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานวันด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีนางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย ผู้จัดโครงการ...

เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

              เชิญชวนผู้ที่สนใจ พาลูกๆ หลานๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีกิจกรรมวันเด็กตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตร์...

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร "กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ลอดคล้องกับ PA " สำหรับข้าราชการครู ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...

เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

/*! elementor - v3.9.2 - 21-12-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางสาว ชฎาภรณ์  ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป...

โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ เข้าชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้คณะทำงาน ศว.นราธิวาส จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 และคณะครู จำนวน 100 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

โรงเรียนบ้านป่าไผ่ เข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการต่างๆ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้คณะทำงาน ศว.นราธิวาส จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านป่าไผ่  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย นักเรียนและคณะครู จำนวน 110 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้เรียน...

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ By board game Splendor

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี By board game Splendor ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน...