Voratuch

ประเมิน กศน.ดีเด่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ได้แก่1.นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2.นางสาวอาอีซะห์ ดือราแม ครู3.นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง...

ประชาสัมพันธ์หางาน

                กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ได้ที่ LINK:bit.ly/3jA8vo8 และ Scan QR code ด้านล่างนี้ หรือผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://forums.office.com/r/VyxQ77nsVy...

ธรรมชาติศึกษา ฮาลาบาลา

      ป่าฮาลาบาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยผืนป่า 2 ผืน ได้แก่ 1.ป่าฮาลาในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2.ป่าบาลาในพื้นที่ อ.แว้ง และอ.สุคิริน จ.นราธิวาส  ...

ลงนามถวายพระพร

       วันที่ 26 ธันวาคม 2565             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากร ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

Smart school in box วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน

             โครงการ Smart school in box วิทยาศาสตร์พัฒนาการเรียนรู้สู้ชุมชนโดยร่วมมือกับมูลนิธิ CCF  เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในโครงการมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก โดยแบ่งเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ...

เยี่ยมชมโครงการ CCF

  เยี่ยมชม โครงการ CCF 15/12/65      ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม โครงการ CCF ที่จัดขึ้นโดยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รายการ NaraSci Radio By DJ Meena

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มีรายการวิทยุ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม สามารถติดตามรับฟังได้ทางคลื่น FM 99.10MHz และAM.756 KHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น. โดย นางสาวมีนา การี เป็นผู้ดำเนินรายการ วันที่ 8 ธันวาคม 2565...