Roihan Mamat

ประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมเวทีชี้แจงและหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคปี 2565-2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคตามบริบทพื้นที่ นำไปสู่การยกระดับด้านการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิภาพ

ประชุมผู้บริหาร (กศน.สัญจร)

         วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน กศน. ได้จัดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงสังกัด สำนักงาน กศน.สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. "คนไทยทุกคน...

ร่วมแสดงความยินดีกับนายพลวิช มุตตาหารัช

        วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายพลวิช มุตตาหารัช  เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.. 

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว”

   17 มิถุนายน 2565 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้บุคลากร ศว.นราธิวาส เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop) ในแคมเปญ “สุขภาพจิตดี เรื่องใกล้ตัว” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกเชื่อมสัมพันธมิตรเครื่อข่าย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)