เดือน: มีนาคม 2023

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ผู้บริหาร/ข้าราชการครู ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผู้บริหาร/ข้าราชการครู ศฝช.ปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ....