ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

 

 

 

เป็นรูปวงกลม มีเส้นรอบวง สีน้ำเงิน ภายในวงกลมมีตราเสธรรมจักร สีเขียว ตั้งอยู่ในเครื่องหมาย )Infinity) สีเขียวล้อมรอบด้วยชื่อสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ด้านบนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ด้านล่างตัวอักษร สีน้ำเงินคั่นด้วยรูปดอกประจำยามสีเดียวกัน และรอบรับด้วยรูปรวงข้าว สีเหลืองทอง ตราเครื่องหมายนี้แสดงถึง“การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อความผาสุกของประชาชน”