จองค่ายกิจกรรม Online

ขั้นตอนการจองกิจกรรม/ค่ายวิทยาศาสตร์

มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

หมายเหตุ .. เปิดให้จอง Online เฉพาะกิจกรรมประเภท ไป-กลับ (OneDay Camp) เท่านั้น.!!  ในกรณีต้องการจัดกิจกรรมแบบค้างแรม สามารถติดต่อได้ที่ 073-530837 หรือกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลอง 0935749213 , 0899782835 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


2.ตรวจสอบ วัน-เวลา

กรุณา.. ตรวจสอบตารางกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เบื้องต้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดกิจกรรม


2. กรอกข้อมูล

กรอกแบบฟอร์มขอจองกิจกรรม/ค่ายวิทยาศาสตร์ ตามลิงค์ด้านล่าง ให้ครบถ้วน


4. รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่

จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ เพื่อ “ยืนยัน” การจอง 

%d bloggers like this: