ซูไฮณี ตันหยงวารี

ชื่อ-สกุล : นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี (เอ๋)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


หมายเลขโทรศัพท์ : 0811890813

E-Mail : 996sce00022@dei.ac.th