ข่าวงานบริหารและบุคลากร

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวณาซูลา มะนา นักวิชาการศึกษา และนางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตร เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครู (พนักงานราชการ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2...

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 31 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ...

เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2  ในการนี้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าร่วมคลีนิกให้คำปรึกษา ในวันที่ 18...

ประเมิน กศน.ดีเด่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ได้แก่1.นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2.นางสาวอาอีซะห์ ดือราแม ครู3.นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง...

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร "กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ลอดคล้องกับ PA " สำหรับข้าราชการครู ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)...

เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2567

/*! elementor - v3.9.2 - 21-12-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นางสาว ชฎาภรณ์  ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป...

ธรรมชาติศึกษา ฮาลาบาลา

      ป่าฮาลาบาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยผืนป่า 2 ผืน ได้แก่ 1.ป่าฮาลาในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2.ป่าบาลาในพื้นที่ อ.แว้ง และอ.สุคิริน จ.นราธิวาส  ...

ลงนามถวายพระพร

       วันที่ 26 ธันวาคม 2565             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และบุคลากร ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...

เยี่ยมชมโครงการ CCF

  เยี่ยมชม โครงการ CCF 15/12/65      ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าไปตรวจเยี่ยม โครงการ CCF ที่จัดขึ้นโดยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วม "พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต" เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

          ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุชิ (ครูผู้ช่วย) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการศึกษา จัดโดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ สถาบัน...