เปิดโลกพลังงานทดแทน

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานทดแทนกันน่ะครับ

พลังงานทดแทนคือ พลังงานที่ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ หินน้ำมัน
2. พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ พลังงานทดแทนที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เป็นพลังงานที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานในอนาคต และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ ที่เกิดจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน

  เรามาดูปริมาณเชื่อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย และหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกัน  ว่าทำไมต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ที่มา : https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2455&Itemid=116
ขอบคุณคลิปจาก : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     จะดีไหม.?  ถ้าเราสามารถลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนลงได้ โดยใช้พลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ ลม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนได้รับพัฒนาจนสามารถนำมาใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้ และมีราคาที่ถูกลง แต่ก็ยังมีอุปสรรคในหลายๆด้าน ที่ทำให้การใช้พลังทดแทนยังไม่เข้าถึงระดับครัวเรือนได้

     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสจึงเห็นความสำคัญ โดย ดร.ชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ เพิ่มเติม พร้อมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะได้นำความรู้ด้านพลังงานทดแทน (โซล่าเซลล์) ถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในพลังงงานทดแทน.. 

กังหันน้ำ และ รถเข็นสูบน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  สามารถมาเยี่ยมชมตัวจริงได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส น่ะครับ .. ^ ^

ตัวอย่างเกียรติบัตร (ฉบับปรับปรุง)

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: