ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างนิทรรศการ “รายากีตอ” งวดที่ 2

0

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดการประชุมตรวจรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันขจรไกลทั่วหล้า “รายอกีตอ” โดยมี ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการตรวจรับงาน งวดที่2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: