อาดีดี อาลียะ

ชื่อ-สกุล : นายอาดีดี อาลียะ (ดีดี)

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถาบัน : โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา


หมายเลขโทรศัพท์ : 0884883066

E-Mail : 996sce00050@dei.ac.th

%d bloggers like this: