ตะบันน้ำ (Water Ram Pump)

0

      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือการ ตะบันน้ำ เป็นเทคโนโลยีที่ประหยัด และสามารถใช้งานได้จริง ผู้อำนวยการศูนย์ ดร.สุชาติ ถาวระ จึงได้มอบหมายให้ทำการศึกษา ทดลอง โดยการสร้างต้นแบบขึ้นมา (นิทรรศการเคลื่อนที่)  เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตะบันน้ำให้กับผู้ที่สนใจ 

เรามาดูประวัติ หลักการทำงาน ข้อดี-ข้อเสีย ของตะบันน้ำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: