ป่าฮาลาบาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วยผืนป่า 2 ผืน ได้แก่

1.ป่าฮาลาในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

2.ป่าบาลาในพื้นที่ อ.แว้ง และอ.สุคิริน จ.นราธิวาส

      ป่าฮาลาบาลา เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหายาก ได้แก่ ช้าง กระทิง เลียงผา หมูป่า และนกเงือก โดยปกติแล้วนกเงือกจะเป็นสัตว์ที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ในโครงการนี้ทำให้ทราบถึงภูมิศาสตร์บนที่ตั้งของผืนป่าฮาลาบาลา และการเพาะเลี้ยงพันธ์พืช ในห้องเครื่องปรับอากาศ โดยมีนายสุนทร โต๊ะดำ หัวหน้าโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ เป็นวิทยากร


 

ใส่ความเห็น