ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  TKP และการบริหารจัดการ Account เรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big DATA 

0

          ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายอรรณพ บุญวาสนารัก ตำแหน่ง IT Subport ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้  TKP  (Thailand Knowledge Portal) และการบริหารจัดการ Account เรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Big DATA ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้  โดยมีนายธนากร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร ข้าราชการบำนาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนางสาวชญานิศ ศิริวิโรจนกุล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันศึกษาทางไกล ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: