รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 62

0

24 มีนาคม ... อย่าลืมไปใช้สิทธิกันน่ะครับ

หากประชาชนไม่ไปทำ “หน้าที่” จะเสียสิทธิ 4 ประการ ตามมาตรา 26 พรบ.ประกอบการเลือกตั้งฯ คือ

1.สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3.สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส., ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: