โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง (Onie Strong)

           นายสุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนายอรรณพ บุญวาสนารัก เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง (Onie Strong) ในการปฏิบัติงาน กศน. ด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและการใช้งานสื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

ใส่ความเห็น