กิจกรรมค่าย “วาดวิทย์ สาดศิลป์”

0

           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมกับกลุ่มหัวใจเดียวกัน South Free Art  ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวาดวิทย์  สาดศิลป์” ณ อาคารดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิทยากรมากด้วยความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้ในด้านงานศิลปะ ได้แก่

   – ประสาท นิรันดรประเสริฐ ศิลปินรางวัลปัญญาสวัส มูลนิธิเสถียรโกเศศ นาคะประทีป

   – จเด็จ กำจรเดช นัดเขียนซีไรต์ / ศิลปินอิสระ

   – แวอารง แวโนะ  แกนนำกลุ่มศิลปิน South Free Art Group

 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: