เชิญชวนร่วมประชุมเตรียมงานการแข่งขันทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ 2562

             ขอเชิญคุณครู..ท่านผู้บริหาร..ร่วมประชุมเพื่อปรึกษา วางแผน รูปแบบรายละเอียด การจัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส … สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อจะได้จัดส่งหนังสือเชิญผ่านต้นสังกัดต่อไป……         

สถานที่จัดการประชุม

ใส่ความเห็น