เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นสูง

นายสชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสมอบหมายให้ว่าที่ร.ต.อดิศร สุวรรณส่อแสง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และนายอรรนพ บุญวาสนารัก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุบระบบ เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นสูง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1 thought on “เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติขั้นสูง

ใส่ความเห็น