13 กุมภาพันธ์ 2567    

                 ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม  เข้าร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ผ่านระบบ MS Team

ใส่ความเห็น